Zajišťujeme činnost koordinátora BOZP na staveništi, který Vám v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., § 14 až 18 bude provádět:

Činnost koordinátor během přípravy stavby

Činnost koordinátor během realizace stavby